SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
powered by bulletin

Deklaracja dostępności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Łabiszynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Łabiszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Łabiszynie.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie ma dwie jednostki organizacyjne:

1. Przychodnia w Łabiszynie

2. Punkt Lekarski w Lubostroniu


Przychodnia w Łabiszynie

1. Opis dostępności wejścia do budynku przez obszary kontroli

Przychodnia w Łabiszynie znajduje się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 17 a, 89 - 210 Łabiszyn.

Budynek Przychodni jest dwukondygnacyjny.

Główne wejście do budynku znajduje się od frontu budynku, od ulicy Powstańców Wielkopolskich. Prowadzą do niego schody, przy których po lewej stronie zamontowana jest balustrada.

Ponadto po stronie prawej wejścia głównego Przychodni znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne składa się z drzwi zewnętrznych i wewnętrznych pomiędzy, którymi znajduje się przedsionek.

Budynek nie jest monitorowany, ale posiada alarm.

Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 18.00.

W soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni robocze od 18.00 do 8.00 dnia następnego świadczenia medyczne lekarskie i pielęgniarskie udzielane są w jednostkach udzielających świadczeń z zakresu nocna i świąteczna pomoc medyczna np. Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie.

Budynek Przychodni oprócz wejścia głównego ma dodatkowo:

2. Opis dostępności korytarzy i wind

W budynku Przychodni w Łabiszynie korytarz znajdujący się na parterze prowadzi do:

Korytarz na piętrze prowadzi do:

Do Poradni Dzieci Zdrowych (Gabinet lekarski i Punkt szczepień) dzieci wraz z opiekunami dostają się klatką schodową tylną.

Budynek ma dwie klatki schodowe i dwa wejścia prowadzące do nich (tył i przód budynku).

3. Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przychodnia posiada z każdej strony wejścia podjazd dla osób niepełnosprawnych i platformę w szybie umiejscowioną w patio Przychodni.

Nie mamy informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a znajduje się parking. Parking jest dostępny bezpłatnie i otwarty. Jest jedno miejsce parkingowe oznakowane i przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej.

Ponadto w pobliżu przy ul. Nowej znajduje się ogólnodostępny parking, z którego mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i pacjenci.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Nie mamy informacji o prawie wstępu do Przychodni z psem asystującym, ale nie ma też zakazu.

Pies musi być szkolony, nie może być agresywny i powinien mieć kaganiec oraz aktualne szczepienia.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Przychodni w Łabiszynie nie dysponujemy tłumaczem języka migowego ani fizycznie ani online.


Punkt Lekarski w Lubostroniu

1. Opis dostępności wejścia do budynku przez obszary kontroli

Punkt lekarski w Lubostroniu mieści się w budynku Agencji Rynku Rolnego, Lubostroń 15.

Pomieszczenia są poniżej parteru.

Wejście główne znajduje się z boku budynku i prowadzi schodami w dół do drzwi wejściowych.

Przy schodach zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych.

Osobą dokonującej wstępnej weryfikacji i rejestracji pacjentów jest pielęgniarka.

Nie ma monitoringu ani alarmu.

Punkt Lekarski w Lubostroniu jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 14.35.

Po tym czasie do godziny 18.00 pacjenci są zabezpieczeni przez Przychodnię w Łabiszynie, a w soboty, niedziele i święta oraz wszystkie dni ustawowo wolne od pracy całodobowo oraz w dni robocze od 18.00 do 8.00 dnia następnego świadczenia medyczne lekarskie i pielęgniarskie udzielane są w jednostkach udzielających świadczeń z zakresu nocna i świąteczna pomoc medyczna np. Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie.

2. Opis dostępności korytarzy i wind

Punkt Lekarski w Lubostroniu ma tylko jeden korytarz, który prowadzi do:

Punkt Lekarski w Lubostroniu nie ma klatki schodowej.

Posiada schody, które prowadzą jedynie do drzwi wejściowych do pomieszczeń Punktu Lekarskiego w Lubostroniu.

3. Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Punkt Lekarski w Lubostroniu ma platformę dla niepełnosprawnych zamontowaną przy schodach.

W Punkcie Lekarskim w Lubostroniu nie mamy informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu wejścia głównego Punktu Lekarskiego w Lubostroniu znajduje się plac, który nie jest parkingiem.

Nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

W Punkcie Lekarskim w Lubostroniu nie ma informacji o prawie wstępu do Przychodni z psem asystującym, ale nie ma też zakazu.

Pies musi być szkolony, nie może być agresywny i powinien mieć kaganiec oraz aktualne szczepienia.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Punkcie Lekarskim w Lubostroniu nie dysponujemy tłumaczem języka migowego ani fizycznie ani online.

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia w Łabiszynie dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron.