SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
powered by bulletin

Druki do pobrania

A

Deklaracja wyboru lekarza

B

Deklaracja wyboru pielęgniarki

C

Deklaracja wyboru położnej

D

Wniosek o wgląd do dokumentacji medycznej

E

Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej

F

Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

G

Upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta

H

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

I

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19