SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
powered by bulletin

Historia powstania SP ZOZ w Łabiszynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie został powołany na mocy UCHWAŁY XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 kwietnia 2002 roku w sprawie: utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.

17 lutego 2003 roku na mocy UCHWAŁY V/41/03 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie została powołana Rada Społeczna SP ZOZ w Łabiszynie. Skład Rady Społecznej pełniącej nadzór nad Jednostką ulega zmianie co 4 lata.

W dniu 29 kwietnia 2003 r. na mocy UCHWAŁY Nr 1/2003 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie oraz UCHWAŁY NRVII/63.03 RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie został uchwalony i zatwierdzony Statut Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie.

Dnia 8 maja 2003 roku przez URZĄD STATYSTYCZNY w Bydgoszczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie otrzymał numer ewidencyjny REGON 093127952.

W dniu 9 października 2003 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie został wpisany przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem księgi 04-00722.

17 października 2003 roku Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy – sygnatura sprawy BY.XIII NS-REJ.KRS/1009/3/689 dokonał wpisu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000176884.