SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
SPZOZ – Przychodnia w Łabiszynie zatrudni lekarza POZ. Więcej informacji
powered by bulletin

Informacje dla pacjenta

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Łabiszynie udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 

 1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 2. Rehabilitacji Leczniczej
Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
 1. Cena netto za jedną stronę kserokopii lub wydruku dokumentacji medycznej wynosi 0,24 zł (brutto 0,30 zł).
 2. Cena netto za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 7,08 zł (brutto 8,71 zł).
 3. Całkowity koszt netto za ksero, wydruk, wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej to ilość stron pomnożona przez koszt netto jednej strony. Do całkowitego kosztu netto dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:

  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,
  2. w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta,
  3. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością
 1. Porada lekarska dla osoby ubezpieczonej należącej do innej jednostki w gminie ościennej z wyjątkiem stanów nagłych – 90,00 zł
 2. Porada lekarska ambulatoryjna dla osoby nieubezpieczonej – 90,00 zł,
 3. Teleporada lekarska dla osoby nieubezpieczonej – 50,00 zł
 4. Iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna – 15,00 zł
 5. CRP- 28,00 zł
 6. Hemoglobina glikowana – 30,00 zł
 7. Podłączenia kroplówki – 15,00 zł
 8. Wymiana cewnika – 17,00 zł
 9. Płukanie ucha – 15,00 zł
 10. Zmiana opatrunku – 15,00 zł
 11. EKG – 15,00 zł
 12. Pomiar poziomu cukru we krwi glukometrem – 5,00 zł
 13. Zaświadczenie lekarskie – 30,00 zł
 14. Krioterapia – każdy zabieg – 20,00 zł
 15. Transport medyczny dla innych jednostek służby zdrowia i podmiotów gospodarczych – cena za 1 kilometr – 2,50 zł + 50,00 zł za 1 każdą rozpoczętą wozogodzinę
 16. Transport sanitarny dla osób fizycznych- 2,50 zł za 1 kilometr+ 50,00 zł za 1 każdą rozpoczętą wozogodzinę